Sociální média

?eská republika-Slovensko

Konge névus CZ-SK

 

Léka?ské informace

Zde najdete léka?ské informace p?ipravené ve spolupráci s Naevus Global v roce 2019.

Za informace na t?chto stránkách d?kujeme Veronice Kinsler, M.D., Ph.D.; Heather Etchevers, Ph.D.; Harper Price, M.D. Tento web nikdy nem?že nahradit osobní léka?skou radu. Pro takovou radu vždy kontaktujte léka?e, a to jak pro sebe, tak pro vaše dít?.

 

Odborná centra

Chcete-li najít odbornost, obra?te se na organizaci pacient?, vyhledejte informace v jiných zemích nebo hledejte v Naevus Global Scientific Advisors (SAC).

Pro léka?skou pomoc m?že váš léka? kontaktovat spole?nost Naevus International. Naevus International je sí? odborník? a odborník? pro vým?nu informací o CMN, na kterou Naevus Global zajiš?uje obhajobu a zastoupení pacient?.

 

Kontakt kamarád? prost?ednictvím sociálních médií

sociální média

Return to information

 

Spread the love