Boeken geschreven door mensen met CMN

Dafnis, hij kwam hij ging, Marjolein S. van Kessel, 2013. Bestellen via contact Naevus Global

Egodocument van Marjolein van Kessel, moeder van Dafnis die op 13 jarige leeftijd overleden is (juli 2012), na een half jaar ernstig ziek te zijn geweest. Marjolein van Kessel hield gedurende zijn ziekte een nieuwsbrief/dagboek bij. Deze heeft ze na zijn dood samen met mail wisselingen tot een boekje herschreven. Zo werd dit boek een herinneringsboek van 72 pagina s vooral voor Quinten en Janet, zijn broer en zus. Zij kunnen later hierin teruglezen wat Dafnis is overkomen, hoe zij toen geleefd hebben wat moeilijk was en waar zij steun uit hebben geput. Onder andere hun geloof in reincarnatie en een leven na de dood.

Geschreven vanuit een vergelijkbare ervaring

whatsthat onyourface

Wat heb jij op je gezicht? Iedereen heeft iets bijzonders. Ashley Ide, 2016. Bestellen via mail aan info@nevusnetwerk.nl

Dit prentenboek is geschreven door de vader van Ashton, een jongen wiens gezicht door het
Sturge-Weber syndroom voor 85% bedekt is met een rode vlek. Het boek helpt kinderen te
begrijpen wat een aangeboren vlek is (zoals een reuzenmoedervlek, wijnvlek of aardbeivlek)
en maakt duidelijk dat het oké is als mensen er anders uitzien. Op onze eigen, speciale
manier zijn we allemaal bijzonder: de een is groot, de ander is klein. Je kunt smal zijn of juist
wat dikker. Misschien ben je doof of blind. Ons uiterlijk en onze uitstraling zijn uniek.

Spread the love